O autorze
Zarządzam największym polskim think-and-do-tankiem będącym rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływa przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Zajmuję się kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility), jestem jurorką wielu konkursów branżowych, występuję na konferencjach, współpracuję z międzynarodowymi organizacjami, prowadzę szkolenia i zajęcia dla studentów/tek, komentuję w prasie, radiu i TV. Łączę doświadczenia pracy w trzech sektorach, ale moje serce należy do organizacji pozarządowych. Lubię podróżować, inspirować siebie i innych, wspierać przywództwo kobiet. Jestem matką, żoną i fanką nowych technologii.

Ile kosztuje etyka w biznesie?

Ludwika Sobolewskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych etyka kosztowała 1,856 mln zł, tyle zarabiał rocznie przed odwołaniem. Koszty braku zaufania do partnerów biznesowych mogą być jeszcze wyższe.

Odwołanie prezesa Sobolewskiego to pierwszy od wielu lat przypadek, gdzie głównym powodem rozstania człowieka z firmą okazały się kwestie etyczne. Mam nadzieję, że decyzja Rady Nadzorczej GPW zastanowi ekonomistów wierzących jedynie w finansową wartość firmy, a pomijających kwestie związane z jej wpływem na społeczeństwo, środowisko, czy właśnie aspektami etycznymi. W dzisiejszych czasach etyka, z której wypływa reputacja należy bowiem do bezcennych pozafinansowych aktywów firmy.

Są też inne korzyści wynikające z respektowania zaufania w gospodarce. Wszystkie koszty transakcyjne, a więc czasowe i finansowe poniesione na weryfikację niewiadomych i zabezpieczenie, czy ubezpieczenie przed ryzykiem związanym z niekorzystnym dla nas obrotem spraw, Francis Fukuyama porównuje do „podatku” od nieufności, gdyby o 10 punktów procentowych wzrosło zaufanie, zwiększyłoby roczną stopę wzrostu dochodu na osobę z 1,9% do 2,4%.

Czy etyczne jest poinformowanie pracownika o zwolnieniu SMSem? A zabieranie do domu firmowego dziurkacza? Co z zawyżaniem swoich kompetencji w cv? Nierzetelnymi informacjami w reklamie? Czy istnieje etyczny lobbing? Czym jest whistleblowing?

Etyka w biznesie to nie tylko abstrakcyjne zagadnienia o drodze do poznania i osiągania prawdy, dobra i piękna; rozważania co powinniśmy czynić, czy w ogóle powinniśmy czynić, a jeśli tak, to dlaczego właśnie to powinniśmy czynić. To infrastruktura etyczna, która powstaje po to, aby firma mogła prowadzić stabilny biznes, unikać nieporozumień i podkreślać spójność swoich działań. W wielu firmach, zwłaszcza z sektora MŚP wartości takie jak: rzetelność, uczciwość kupiecka czy prawość wynikają z postaw właścicieli/właścicielek firm czy też tradycji rodzinnych. W korporacjach może istnieć dużo więcej procedur i narzędzi. Praktycy z kilku firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowali publikację Firma=etyka , w której można znaleźć konkretne przykłady zastosowania etyki w codziennej działalności biznesowej.


Nawet Kongres Kobiet ma dylemat jak oceniać człowieka, który ma zasługi we wprowadzaniu partytetu w zarządzie spółki, ale nie przestrzegał wymogów etycznych kluczowych na jego stanowisku.

Pamiętajmy, że jedną z podstawowych wartości w biznesie jest zaufanie, kierując się zaufaniem odwołujemy się do wspólnych wartości, uczciwości, rzetelności czy terminowości. Zwłaszcza w czasach kryzysu kredyt zaufania u partnerów może stanowić o przetrwaniu danej firmy.

Warto postępować uczciwie i etycznie i wymagać tego samego od swoich współpracowników, partnerów biznesowych i klientów.
Trwa ładowanie komentarzy...